گرامر زبان انگلیسی چیست؟

گرامر زبان انگلیسی چیست

گرامر مجموعه از قوانینی است که به ما اجازه میدهد ساختار جمله را تعیین کنیم. زبان انگلیسی بدون گرامر، محموعه از واژه ها، عبارت ها و جمله های نامفهوم است که فهم و درک درست آنها برای مخاطب دشوار و گاهی ناملموس و بعضا برداشت نادرست خواهد بود. شاید برای شما هم گرامر سخت ترین بخش زبان انگلیسی باشد. ولی به لطف روش ها و تکنیک های متنوع و کاربردی آموزش زبان در دنیای امروز، گرامر دیگر غول نیست. اگر گرامر از همان ابتدا به صورت دسته بندی شده و صحیح و مرحله به مرحله آموزش داده شود و بعد از هر آموزش تکرار و تمرین های مرتبط انجام شود، قطعا این بخش از زبان قابل درک تر و کاربردی تر خواهد بود. یکی از روش های رایج یادگیری گرامر، استفاده و مطالعه کتاب های مرجع گرامری در سطوح مختلف است. اما مطالعه کتاب یا هر منبع معتبر دیگری کافی نیست. نکته اصلی و مهم در این حیطه که چالش اکثر زبان آموزان می باشد، این است که زبان آموز بعد از مطالعه، درک و حل تمرین های مرتبط هربخش، هنوز نمی تواند به خوبی بنویسد و یا حتی صحبت کند. پرواضح است که تمام ساختارهای آموخته شده در ذهن زبان آموز تثبیت نشده است. اگر به صورت شفاهی و به زبان فارسی از او بخواهید، به راحتی می تواند ساختارهای گرامری را حتی در سطح پیشرفته توضیح بدهد ولی در محیط شرایط شبیه سازی شده نمی تواند به درستی از ساده ترین ساختارها نیز استفاده کند. این ضعف بزرگ تنها با روش های خاص و قدم به قدم و متناسب با ظرفیت و شناخت زبان آموز از درک گرامری باید رفع شود.

از همان ابتدا که ساده ترین و البته مهم ترین ساختارهای گرامری مطالعه و یا آموخته می شود، تمامی موارد باید به دفعات و در جمله بندی های متفاوت نوشته ، خوانده و بیان شود. به خوبی میدانیم که درک مفهوم ساختارهای گرامری ساده است ولی تکرار و تمرین همین ساختارهای پیش پا افتاده باعث میشود که شما بتوانید به خوبی مخاطب را درک کنید و پاسخ مناسب و بیانی شیوا در تعامل با دیگران داشته باشید.

اهمیت گرامر در زبان انگلیسی به حدی می باشد که حتی در آزمون های بین اللملی رایج مانند آیلتس و تافل یا دولینگو نیز با وجود اینکه بخش مجزایی را به آن اختصاص نداده اند ، ولی کاملا واضح است که برای پاسخ گویی به سوالات هربخش که شامل 4 مهارت اصلی Speaking، Listening، Reading و Writing می باشد باید تسلط کافی به ساختارهای گرامری داشته باشیم.

دستور زبان یا گرامر زبان انگلیسی شامل چهار بخش از یادگیری زبان می شود:

  • اجزای کلام (Parts of speech): مانند فعل، قید، اسم ، صفت و ….
  • جمله وارها (Clause) : جمله وار مانند جمله وار مستقل، وابسته و مرکب
  • علامت های نگارشی (Punctuation): مانند نقطه، ویرگول، علامت تعجب و …
  • سازه های زبانی : مانند ترتیب جمله ها ، صرف و نگارش جمله و ساختار جمله.

 

ارسال دیدگاه