چرخه یادگیری زبان انگلیسی

چرخه یادگیری زبان انگلیسی

در طول عمر نه چندان طولانی علم روانشناسی، متخصصان سعی کرده اند تا فرایندهای مختلف یادگیرری زبان دوم را از زوایای مختلف بررسی کنند در نتیجه این بررسی و تلاش ها، نظریه های مختلفی در این زمینه ارائه شده است. مطالعه و تحقیق و در کنار هم قرار دادن این نظریه های مختلف این موضوع می تواند درک نسبتا درستی از جریان ها و روند مهم یادگیزی زبان دوم به ماا ارائه بدهد .

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که افراد چگونه موضوعات و رفتارهای مختلف را در ذهن زندگی خود یاد میگیرند

آیا در مسیر یادگیری باید انتظار تغییر رفتار فردی را داشت؟ و اینکه یادگیری در هر سنی و  هر زمینه ای باید منجر تپبه تغییر شود؟

آیا چرخه یادیگری زبان انگلیسی روندی است که با آزمون و خطا، با خواندن و دنبال کردن یک دستور العمل از قبل پیش بینی شده اتفاق میافتد، و یا با صحبت کردن و استفاده از تجربیات و نظریه های شخصی یک مدرس و یا استاد کارآمد و با تجربه؟

به طور کلی، چرخه یادگیری تجربی 5 مرحله میباشد:

  • انجام دادن و اقدام برای آموختن یک موضوع
  • مرور و به یاد اوردن مطلبی که آشنایی با آن اتفاق افتاده است
  • بازخورد و برسی مجدد در جهت رفع نواقص موضوع آموزش داده شده
  • جمع بندی و نتیجه گیری
  • نهایتا آماده شدن برای شروع و اجرای عملی موضوع آموزش داده شده و حرکت به سوی آموزش بعدی

در نظر داشته باشید که در چرخه یادگیری عوامل دیگری مانند: مشورت کردن، پیشنهادها، آموزش ها ، حمایت ها وتشویق ها مثال های کاربردی، راهنمایی صحیح ، بازخوردهای بی طرفانه، دستورالعمل های واضح و همچنین اثبان ها نیز نقش مهمی ایفا میکنند ولی نهایتا این خود فرد است که کار اصلی را انجام میدهند و این چرخه را که به حرکت درآمده به پیش خواهد برد.

در بحث آموزش زبان انگلیسی مدرس باید به خوبی بر این امر واقف باشد که زبان آموز فقط با یک سری منابع کتاب ها و ابزار آموزشی سر و کار ندارد. بلکه او با موضوعاتی که قابل دیدن و پیش بینی شدن نمی باشد در محیط آموزشی حاضر میشود او هرروز، تمام نیازهایش، نگرانی های احساسی و جسمی اش ، امیدها و آرزوهاییش و خشم و اضطراب هایش، شادی و ترس هایش و … را همراه خود به محیط آموزشی میاورد . شاید سرتیترهای ذکر شده در وهله اول خیلی مهم جلوه نکند و گذرا باشد . ولی این تجربه و مهارت مدرس آموزش دیده است که به عنوان یک انسان ، تمام این نیازها و خواسته ها را به موقع شنیده و درک کند و در اثنای ان همه این رفتار ها و احساس ها سعی کند فضایی امن و مفید برای پیش بردن چرخه یادگیری در اختیار زبان آموز قرار بدهد.

کاملا واضح هست که یادگیری زبان دوم از زبان آموز شروع میشود و او چیز زیادی یائ نخواهد گرفت مگر با سعی و تلاش فردی خود.

کلاس های زبان انگلیسی سنتی را به یاد بیاورید که شاما تعداد بسیاری زبان آموز بود و در یک جلسه طولانی حجم زیادی از نکات آموزشی تدریس میشد. در این نوع آموزش تعدادی از زبان آموزان تلاش میکردن د که موارد تدریس شده را به صورت تئوری دنبال میکنند و عده ای دیگر نیز تمام جزئیات را با ذکر مثال یادداشت برداری میکردند ولی نهایتا در هنگام استفاده کاربردی در زندگی خود نمی توانستند کاری از پیش ببرند.

امروزه وظیفه یک مدرس آگاه در جریان انداختن و هدایت کردن چرخه یادگیری زبان آموز ، در محیط های حضوری و مجازی زبان انگلیسی این است که بسستری امن فراهم کند تا زبان آموز فارغ از گروه سنی که می باشد قادر به یادیگری مرحله به مرحله این روند باشد و نهایتا بتواند آن را در زندگی واقعی و روزمره خود برای رفع نیازهایش عملی و اجرا کند

ارسال دیدگاه